Tájékoztató!

A Fogyasztóvédelmi törvény módosítása alapján 2024. január 1. napjától az alábbi változások kerültek bevezetésre.

A békéltető testületek vármegyei szintű szervezetek helyett regionális szervezetek lettek, amely alapján a Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület illetékessége Bács-Kiskun Vármegyére és Békés Vármegyére is kiterjed.

Személyes ügyfélfogadásra a Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület székhelyén, a 6721 Szeged, Párizsi körút 8-12. szám alatt kerül sor, hétfőn és szerdán 9-11 óráig.

Telefonos elérhetőségünk: 62/554-250/118

Panasz benyújtása: bekelteto.testulet@cskik.hu vagy https://www.bekeltetes-csongrad.hu/eljaras-inditasa/

2024. január 1. napjától a meghallgatások főszabály szerint online kerülnek megtartásra, azonban a fogyasztónak erre irányuló igénye alapján lehetősége lesz a meghallgatáson személyesen részt venni. Kérjük, erre irányuló igényét panaszában jelezze.

A módosítások okán a mikro-, kis- és középvállalkozások a továbbiakban fogyasztóként nem indíthatnak eljárást a békéltető testület előtt, vitás ügyeikben kizárólag bírósághoz fordulhatnak.

További lényeges változás, hogy 2024. január 01. napjától a 200.000.-Ft összeget meg nem haladó igények esetén a békéltető testületnek lehetősége van kötelezést tartalmazó határozatot hozni, amely végrehajtható. Ebben az esetben a békéltető testületi eljárásban felmerült költségeket a vállalkozás köteles viselni.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!