Az ingyenes közműcsatlakozásról…

Ingyenessé váltak a közműcsatlakozások 2017. július 1-jétől a családoknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak (kkv), és ennek a körnek mérsékelték vagy teljesen díjmentessé tették a kapcsolódó eljárási díjakat, miközben csökkentek az ügyintézési határidők is.

Egy átlagos méretű családi háznál vagy üzlethelyiségnél mindhárom közműcsatlakozás kialakítása esetén a családok 450 ezer és 1,9 millió forint közötti összeget takaríthatnak meg.

A díjmentesség három szektorra vonatkozik meghatározott fogyasztási mértékig. A gáz, a villany, valamint az ivóvíz- és szennyvízbekötéseknél a kedvezmény nemcsak az új építésű ingatlanokra érvényesíthető, hanem a lakóingatlan vagy az üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető. 

A kormányrendelet értelmében díjmentessé válik a legfeljebb óránként 4 köbméter és a legfeljebb 32 amper névleges teljesítményű fogyasztásmérők beszerelése, valamint a 32 milliméter átmérőjű ivóvízvezeték és a 160 milliméter átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.

Nemcsak a csatlakozási alapdíjakat és a fogyasztásmérő díját engedik el, hanem a gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki. A villanyszektorban az eddigi kétszeresére emelkedik az az elosztói vezetékhossz, amit az elosztó társaság ingyenesen biztosít. A víziközmű-szektorban a közműfejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei.

Mindez milyen szépen hangzik, de most lássuk a gyakorlatot, mert konkrét ügyben tapasztaltak másként mutatják a lehetőségeket.

Beadtuk az igényünket a villamos szolgáltatóhoz, melyről először pozitív visszajelzést kaptunk. Eszerint nincs akadálya a hálózat bővítésének, mivel a meglévő légvezetékes hálózat folytatásával ez megoldható. Az új rendelet szerint beleesünk abba a megengedett távolságba, mely az ingyenes kiépítést részünkre lehetővé teszi. A szolgáltató tájékoztatója szerint megrendeltük a munkákat. A földkiméretés és tervezés után a jegyző elutasító határozatot hozott, mivel az Önkormányzat nem járul hozzá a telek villamos energia ellátásához.

Kiderült, hogy a légvezetékes hálózatot nem engedélyezik a faluban, mivel a helyi rendeletben ezt szabályozták, és csak a földkábeles fektetéshez járulnak hozzá, ha tisztázódik, hol is megy az út.

Tehát hiába a rendelet és hiába a lehetőség, hogy a légvezetékes hálózat kiépítése számunkra ingyenes volna, a településképi vélemény és a helyi rendelet mindezzel nincsen összhangban.

Jó lett volna, ha a jogalkotók ezt is figyelembe vették volna, és kezelték volna ezt a problémát is. Sajnos a fogyasztóvédelem ezen ügyben csak a szolgáltatóval szemben tud lehetőséget biztosítani a jogok érvényesítésére, az Önkormányzattal (hatósággal) szemben erre nincsen lehetőség.