Mit kell tudni a magyar nyelvű használati utasításról?

Bizonyára sokan tapasztalták, hogy sok esetben csak egy linket jelölnek meg a gyártó honlapján, ahol letölthető, illetve elolvasható a használati utasítás, de kinyomtatott formában nem is kerül átadásra. Korábban a kereskedelemről szóló törvény szabályozta azt, hogy minden termékhez át kell adni a magyar nyelvű használati utasítást. Azonban az Európai Uniós szabályozás átvételével ez a szabály már nem került bele az új kereskedelmi törvénybe.

Tekintsük át a fontosabb kötelezettségeket, szabályokat, hiszen a folyamatnak 3 főbb szereplője van: a gyártó (aki a terméket előállította), az importőr, aki behozta Magyarországra, és a forgalmazó, akitől ténylegesen megvásároltuk. 
1 A GYÁRTÓ elsődlegesen az a piaci szereplő, aki már a forgalomba hozatal előtt köteles a termékét biztonságosan kialakítani, megfelelő címkével, jelölésekkel és dokumentumokkal ellátni. Csak a törvény és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő terméket hozhat forgalomba. A megfelelőséget a sorozatgyártás folyamán is köteles biztosítani. A gyártó feladata elkészíteni a termékre a jogszabályban előírt műszaki dokumentációt, elvégezni vagy elvégeztetni az alkalmazandó megfelelőség értékelési eljárásokat, továbbá kiállítani vagy kiállíttatni a megfelelőséget igazoló dokumentumot. A gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Amennyiben jogszabály előírja, a gyártó köteles mellékelni az ott meghatározott formában, módon és tartalommal használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket a termékhez.

2 AZ IMPORTŐR az, aki harmadik országból származó terméket hoz forgalomba a közösségi piacon. Az importőr csak a törvényben és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő terméket hozhat forgalomba. A termék forgalomba hozatala előtt köteles meggyőződni arról, hogy a gyártó elvégezte a megfelelőség értékelési eljárást, összeállította a műszaki dokumentációt, a terméken elhelyezte a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelte hozzá a jogszabály által előírt dokumentumokat, valamint feltüntette a gyártó a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét, illetve ellátta a terméket azonosító jelöléssel. Az importőr szintén köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Az importőr által feltüntetett adatok nem takarhatják el a gyártó ugyanezen adatait. Amennyiben jogszabály előírja, az importőr köteles mellékelni az ott meghatározott formában, módon és tartalommal használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket magyar nyelven a termékhez.

3 A FORGALMAZÓ az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket. A forgalmazó a termék forgalmazása során a szakmai gondosság követelményeit betartva jár el. A termék forgalmazása előtt köteles meggyőződni arról, hogy a gyártó elvégezte a megfelelőség értékelési eljárást, a terméken elhelyezte a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelte hozzá a jogszabály által előírt dokumentumokat, valamint feltüntette a gyártó a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét, illetve ellátta a terméket azonosító jelöléssel. A forgalmazó köteles meggyőződni továbbá arról, hogy az importőr feltüntette a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Amennyiben a gyártó vagy az importőr nem mellékelte a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket magyar nyelven, akkor a forgalmazó köteles azt pótolni vagy pótlása iránt intézkedni.

Tehát az a főszabály, hogy gyártói leírásnak lennie kell egy termékhez, de ez nem egyező azzal, hogy magyar nyelvű használati utasítással is rendelkeznie kell. Ezzel csak abban az esetben kell rendelkezni, ha a piacfelügyeleti jogszabály alapján az ágazati jogszabály ezt előírja. Ebben az esetben a használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie.