Szabálytalan vételezés

Ha ingatlant veszünk, vagy bérelt ingatlanba költözünk, érdemes alaposan meggyőződni a villany- gáz- és vízórák sértetlenségéről. Nem árt, ha az ingatlanban található fogyasztásmérők állapotát a későbbiekben is legalább havonta egyszer felmérjük. A megrongálódott vagy szándékosan megpiszkált órák után nemcsak súlyos büntetés jár, de veszélyesek is.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) számos olyan panasszal találkozik, melyek a szolgáltatók által megállapított, úgynevezett szabálytalan vételezéssel kapcsolatosak. A fogyasztásmérők, a mérési- és vezetékrendszer, a plombák véletlen megrongálódása vagy szándékos manipulálása nemcsak drága mulatság, de életveszélyes is lehet. Ha a szolgáltató (villamos energia-, földgáz-, víziközműszolgáltató) szabálytalan vételezést állapít meg kötbér, illetve a felmerült költségek megfizetésére szólíthatja fel a fogyasztót. Az ingatlanokban elhelyezett fogyasztásmérő rendszerek működésébe ezért nem tanácsos beavatkozni, sőt érdemes havonta ellenőrizni, hogy a berendezések sértetlenek és megfelelően működnek-e.

Óvja mérőóráit!

Fontos tudni, hogy a fogyasztásmérők ugyan a szolgáltatók tulajdonában vannak, de azok megóvása a fogyasztó kötelezettsége. Érdemes megvédenünk a készülékeket a környezeti, mechanikai hatásoktól, és attól, hogy illetéktelenek hozzáférjenek. Ha látjuk, hogy a készülékkel valami nincs rendben – hiányoznak a plombák, megsérült vagy eltűnt a mérő stb. –, késlekedés nélkül jelezzük a szolgáltatónak. A hibát ne próbáljuk saját kezűleg megjavítani, hanem azonnal hívjuk a szolgáltató hibabejelentő vonalát.

Mikor merülhet fel a szabálytalan vételezés?

A fogyasztó akkor válhat szabálytalan vételezővé, ha

  • eltávolítja, meghamisítja, megrongálja a készülék vagy a mérési rendszer plombáit, jelzéseit, és ezáltal lehetővé válik a méretlen vételezés (lopás) műszaki feltétele;
  • nem jelenti be haladéktalanul a szolgáltatónak a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer plombáinak, jelzéseinek sérülését vagy hiányát;
  • méretlenül veszi igénybe a szolgáltatást a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer megbontásával vagy megkerülésével;
  • a szolgáltató engedélye nélkül rácsatlakozik a vezetékrendszerre vagy visszakapcsolja a szolgáltatást a felhasználási helyen.

 

Figyelem:
a szolgáltató bármikor ellenőrizhet! Mivel a fogyasztásmérő berendezés az ún. elosztói vezetékhálózatot üzemeltető szolgáltató tulajdona, a szabálytalan vételezések felderítése érdekében a felhasználási helyeken a szolgáltató ellenőrzéseket végezhet, amely során a fogyasztó köteles együttműködni. A szolgáltatónak arra is joga van, hogy az ellenőrzéseket előzetes bejelentés nélkül végezze vagy egyéb helyszíni szerelési tevékenységhez kapcsolja, mint például a hibaelhárítás, a mérőcsere vagy a kikapcsolás. Az ellenőrzést a felhasználó, annak képviselője vagy független tanú jelenlétében lehet lefolytatni, és a felhasználónak biztosítania kell a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést. Az ellenőrzést a felhasználó nem akadályozhatja meg.

Ha a fogyasztásmérővel vagy a mérési rendszerrel kapcsolatban a szolgáltató ellenőrei a szabálytalan vételezés gyanúját állapítják meg, kötelesek azt a jegyzőkönyv mellett fényképekkel is dokumentálni, illetve kötelesek a fogyasztásmérő leszereléséről is gondoskodni. A berendezést a szolgáltató ellenőreinek be kell csomagolniuk, a csomagolást aláírásával a felhasználónak és az ellenőröknek is hitelesíteniük kell. Amennyiben a mérési rendszer állapota lehetővé teszi, a szolgáltató gondoskodik új mérő felszereléséről.

Mire jogosult a felhasználó az ellenőrzés során?

Az ellenőrzés előtt a felhasználónak jogában áll felkérni az ellenőröket, hogy igazolják magukat és tájékoztatást adjanak az ellenőrzés céljáról. Érdemes az ellenőrzés során folyamatosan jelen lenni és figyelemmel kísérni az ellenőrök tevékenységét. A fogyasztó az ellenőrzésről készülő jegyzőkönyvben megteheti észrevételeit az ellenőrzéssel kapcsolatban, és nyilatkozhat arról, hogy egyetért-e a jegyzőkönyvben foglaltakkal, illetve elismeri vagy sem a szabálytalan vételezést. A jegyzőkönyvet figyelmesen olvassa végig, ugyanis azt – egyet nem értése esetében is – kötelessége aláírni.