Szakszerűtlen szakvélemények

A Budapesti Békéltető Testület több olyan ügyben hozott döntést, melyben a vállalkozás által csatolt szakvélemény nem felelt meg az elvárható követelményeknek. A legtöbb probléma a jótállás-szavatosság témakörben merül fel, méghozzá a cipővásárlással kapcsolatban.

Fontos tudni, hogy a vásárlást követően fél évig fennáll a hibás teljesítése vélelem. Ez azt jelenti, hogy ha az említett időn belül a cipő vagy bármilyen termék meghibásodik, azt úgy kell tekinteni, mintha már a teljesítéskor is hibás lett volna. A vállalkozás akkor mentesül a szavatossági kötelezettségei alól, ha bizonyítja, hogy a hiba az átadás után lépett fel.

Egy ilyen ügyben a fogyasztó azért fordult a Testülethez, mert az általa vásárolt futballcipő egy hónap alatt használhatatlanná vált, a talprész a felsőbőr résztől levált. A cipőt a vállalkozás vízálló, labdarúgásra tervezett lábbeliként reklámozta. Amikor azonban a fogyasztó élni szeretett volna hat hónapon belül az őt megillető szavatossági jogokkal, legnagyobb megdöbbenésére a vállalkozás elutasította igényét. A szakértői vélemény szerint a cipőt nem rendeltetésszerűen használták, mivel „külső mechanikai hatás” és nedvesség érte. Az ügyben eljáró tanács nem fogadta el a szakvéleményt.

Ugyanis az a szakvélemény lehet csak alkalmas a hibás teljesítési vélelem megdöntésére, amelyben a megbízott minden részletre kiterjedően és körültekintően készíti el szakértői véleményét a tudomány jelenlegi állása és legjobb tudása szerint úgy, hogy a szóba jöhető valamennyi lehetséges vizsgálati eljárást és módszert alkalmazza, mindezt pedig objektív módon és részrehajlás nélkül teszi meg. Ezeknek az elvárásoknak pedig a fent említett bizonyíték nyilvánvalóan nem felelt meg.

Fontos megjegyezni a Testület eljárása során minden bizonyíték egyedileg kerül vizsgálatra, majd az eljáró tanács a jogszabályok és a felek által benyújtott papírok összességét figyelembe véve hozza meg döntését.

Sokszor előfordul, hogy a szakvélemény jogilag is minősíti a panaszt, ami nem az ő feladatuk lenne. Máskor az ok-okozati összefüggés teljesen hiányzik a termék hibája és az elutasításra okot adó körülmény miatt. Ez történt, például amikor a fogyasztó egy laptopot adott le javításra, miután a töltője nem működött megfelelően, azonban kérelme elutasításra került, mivel a laptop külsején karcolások voltak.

Vannak olyan esetek is, amikor a vállalkozások egyáltalán nem csatolnak szakvéleményt. Egy ilyen ügyben a kérelmező egy több mint 400 ezer forintos kabátot vásárolt. Alig négy hónappal a vétel után a kabát anyaga szétmállott és szakadások jelentek meg rajta több ponton is. A vállalkozás pedig szakértői vélemény helyett, csupán egy aláírt lapot nyújtott át a fogyasztónak, amire csak annyit írtak fel, hogy „a kabátot sajnos nem tudjuk átvenni.”

1.Hibás termék esetén a fogyasztók figyeljenek oda, hogy kicsúsztak-e a teljesítéstől számított hat hónapos határidőből. Ha igen, nekik kell biztosítani a szakvéleményt, és csak utána élhetnek szavatossági jogaival.

2. Érdemes észben tartani, hogy sokszor a vállalkozások által adott szakvélemények nem felelnek meg a jogszabályoknak és a szakmaiságnak. Ezért a fogyasztók ne fogadják el feltétlenül, ha nem értenek egyet a benne foglaltakkal, éljenek jogaikkal.

Forrás: Budapesti Békéltető Testület